Organy szkoły - Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Środzie Śląskiej
ˆ

Organy szkoły

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-03-28 16:22:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7. 09. 1991 r, (tekst jednolity Dz. U. z 1996r, nr 67 z późniejszymi zmianami oraz przepisach wydawanych na ich podstawie, w szczególności :

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • umożliwia absolwentom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania zawodu,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające zrealizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 67 z późniejszymi zmianami), stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • szkoła realizuje program wychowawczy, który umożliwia ukształtowanie absolwenta odpowiedzialnego za siebie i innych, potrafiącego podejmować decyzje, szanującego tradycje rodziny, szkoły, regionu, ceniącego etos pracy, elastycznego w dostosowywaniu się do potrzeb rynku pracy. Program wychowawczy opracowany został przy udziale wszystkich podmiotów społeczności szkolnej.
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej realizując projekt profilaktyki opracowany przez radę pedagogiczną i pedagoga szkolnego. Program profilaktyki obejmuje zadania związane z profilaktyką uzależnień, rozwijaniem więzi emocjonalnych w rodzinie, rozwiązywaniem problemów i trudności wychowawczych w szkole i w domu, kształtowaniem dojrzałości szkolnej młodzieży w sferze społeczno- emocjonalnej oraz poznawczej.
 • na wniosek rodziców, uczeń może być skierowany do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
 • szkoła umożliwia naukę i opiekę uczniom niepełnosprawnym,
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,
 • sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole, na zajęciach praktycznych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i wycieczkach oraz zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych, gdzie praktykanci są zawsze pod opieką instruktorów. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do pełnienia dyżurów podczas przerw według obowiązującego harmonogramu,
 • otacza szczególną opieką uczniów rozpoczynających naukę poprzez organizowanie dodatkowych zadań mających na celu integrację ze środowiskiem uczniowskim,
 • utrzymuje kontakt ze środowiskiem rodzinnym ucznia, w miarę możliwości szkoła zapewnia najbardziej potrzebującym uczniom pomoc finansową oraz bezpłatne posiłki.  Organami szkoły są:
 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Samorząd Uczniowski
 4. Rada Rodziców

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Małyga Data wytworzenia informacji: 2011-03-28 16:22:49
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Małyga Data wprowadzenia do BIP 2011-03-28 16:22:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2011-03-28 16:31:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2011-04-03 15:16:47
Artykuł był wyświetlony: 1619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu