ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-04-07 13:43:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 

Wszystkie akta przechowywane w komórce organizacyjnej po ich załatwieniu przekazuje się do archiwum zakładowego.
Akta spraw ostatecznie załatwionych które są nadal potrzebne po dokonaniu formalności i zarejestrowaniu ich w ewidencji archiwum zakładowego przenosi się do komórki organizacyjnej w celu załatwienia spraw /np. sporządzenie duplikatu świadectwa, wystawienie zaświadczenia o zarobkach Rp-7, itp./

 
  1. Ewidencja osobowa pracowników  
  2. Rejestr uczniów wszystkich typów szkół
  3. Rejestr przyznanych nagród 
  4. Rejestr przyznanych odznaczeń i wyróżnień
  5. Rejestr chorób zawodowych 
  6. Rejestr wniosków o staż zawodowy
  7. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  8. Rejestr dyplomów uzyskania tytułu zawodowego
  9. Rejestr legitymacji uczniowskich i pracowniczych

Rejestry zamieszczone od pkt. 1 do 7 udostępnione są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym.
Osobom trzecim informacje nie są udostępniane ze względu na ochronę danych osobowych.
Natomiast rejestry od nr 8 - 9 nie są objęte ochroną danych osobowych

 
« powrót do poprzedniej strony