ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Samorząd uczniowski

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-03-28 16:31:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

SAMORZĄD UCZNIOWSKI:


W celu zorganizowania wewnętrznego życia szkoły oraz wdrożenia wszystkich uczniów do świadomej dyscypliny, samokontroli i odpowiedzialności za postępowanie swoje i innych kolegów, w szkole działa samorząd uczniowski. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd uczniowski reprezentuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zasady wybierania i działania Zarządu Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Zarząd Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Działalność samorządu uczniowskiego polega na podejmowaniu i realizacji przez uczniów w sekcjach konkretnych zadań wynikających z ich potrzeb i zainteresowań, w szczególności na tworzeniu warunków wspólnego życia w szkole. Rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich i organizowaniu wzajemnej koleżeńskiej pomocy w nauce, planowaniu i organizowaniu różnorodnych form spędzania wolnego czasu, inicjowaniu i podejmowaniu prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły, klas.
Zarząd Samorządu uczniowskiego zwołuje zebrania raz w miesiącu. Zebrania są protokołowane. W zebraniach Zarządu Samorządu może brać udział opiekun Samorządu i dyrektor szkoły jako głos doradczy. Opiekunem Samorządu uczniowskiego jest nauczyciel szkoły wybrany przez młodzież.
Samorząd w szkole dla dorosłych w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin samorządu.
« powrót do poprzedniej strony