ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-03-28 16:26:54 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu


W szkole dla młodzieży działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
1. Postanowienia ogólne.
- Rada Rodziców została powołana do organizowania współdziałania rodziców w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
- Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły
2. Struktura Rady Rodziców.
- Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rad klasowych .
- Rada Rodziców w ciągu 2 tygodni od pierwszego zebrania organizacyjnego dokona wyboru prezydium.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
- Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
- Rada Rodziców wydaje opinię o pracy nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego,
- Dyrektor szkoły zwraca się do Rady Rodziców, z prośbą o wydanie opinii o pracy nauczyciela w ciągu 14 dni,
- Jeżeli Rada Rodziców nie przedstawi swojej opinii, nie wstrzymuje to postępowania w celu dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 3 (ustawa o systemie oświaty).
Osoby pełniące funkcje kierownicze w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Środzie Śląskiej:

POSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW:
Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz w przypadkach określonych w statucie szkoły. Sposób załatwiania sprawy zgodny z art. 35 i następnymi KPA. Postępowanie administracyjne zgodnie z art. 61 i następne KPA. Inne sprawy rozwiązywane i załatwiane są zgodnie z odrębnymi przepisami. Organy odwoławcze - Starosta Powiatu Średzkiego i Dolnośląski Kurator Oświaty.

« powrót do poprzedniej strony