Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-04-07 13:43:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 

Wszystkie akta przechowywane w komórce organizacyjnej po ich załatwieniu przekazuje się do archiwum zakładowego.
Akta spraw ostatecznie załatwionych które są nadal potrzebne po dokonaniu formalności i zarejestrowaniu ich w ewidencji archiwum zakładowego przenosi się do komórki organizacyjnej w celu załatwienia spraw /np. sporządzenie duplikatu świadectwa, wystawienie zaświadczenia o zarobkach Rp-7, itp./

 
 1. Ewidencja osobowa pracowników  
 2. Rejestr uczniów wszystkich typów szkół
 3. Rejestr przyznanych nagród 
 4. Rejestr przyznanych odznaczeń i wyróżnień
 5. Rejestr chorób zawodowych 
 6. Rejestr wniosków o staż zawodowy
 7. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
 8. Rejestr dyplomów uzyskania tytułu zawodowego
 9. Rejestr legitymacji uczniowskich i pracowniczych

Rejestry zamieszczone od pkt. 1 do 7 udostępnione są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym.
Osobom trzecim informacje nie są udostępniane ze względu na ochronę danych osobowych.
Natomiast rejestry od nr 8 - 9 nie są objęte ochroną danych osobowych